سامانه پیامک رنگینه بابت اطلاع رسانی و آموزش به مشتریان طرح تشویقی برای عضویت در کانالهای اطلاع رسانی سامانه در نظر گرفته است.

علاوه بر شارژ هدیه اولیه که هنگام خرید پنل پیامک به اعتبار شما اضافه شده است، راه های جذابی را برای کسب شارژ هدیه در سامانه پیامک رنگینه تعریف کرده ایم. با راه های زیر می توانید به راحتی بین 10000 تا صدها هزار تومان شارژ هدیه دریافت کنید:

- معرفی کاربر جدید: در صورتی که کاربری را به سامانه معرفی کنید یا برای وی ثبت نام را خودتان انجام دهید به ازای هر کاربر شارژ هدیه دریافت خواهید کرد. مبلغ شارژ هدیه برای پنل وب سرویس 20000، پنل تبلیغاتی 30000، پنل سازمانی 70000 و پنل حرفه ای 100000 تومان می باشد.

- ایجاد فیلم آموزشی (برای تنظیم وب سرویس با هماهنگی قبلی با پشتیبانی سامانه و دریافت موضوع فیلم): دقیقه ای بین 5000 تا 20000 تومان.

* جهت دریافت شارژ هدیه در مواردی که اشاره شد یک تیکت با موضوع دریافت شارژ هدیه باز کنید و تمام درخواست های شارژ را در همان تیکت ارسال نمایید تا محاسبات درست انجام شود.

** اعطای شارژ هدیه عضویت در کانال های اشاره شده تنها در آخر هفته انجام می شود. شما بعد از عضویت تیکت درخواست شارژ را ارسال نمایی در آخر هفته شارژ هدیه اضافه شده و اطلاع رسانی می گردد. در صورت مشاهده لغو عضویت از کانال ها در صورتی که شارژ هدیه داده شده باشد، از اعتبار شما کسر خواهد شد. اعضای قبلی کانال هم می توانند درخواست شارژ هدیه عضویت را تیکت نمایند.

تعداد امتیازدهندگان: 757
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1346