در بخش گزارشات ارسال گزارش هر یک از پیامک های ارسال شده انبوه، تکی و وب سرویس را مشاهده خواهید کرد.

تعداد امتیازدهندگان: 2539
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1221