قطعاً یکی از ضروریات نوشتن یک وب سرویس خوب برای سایت جهت دسترسی و ارسال پیامک از سامانه پیامک لاگ کردن صحیح خطاها و داده های بازگشتی از سامانه هست.

در زیر لیست تمام خطاها و بازگشتی های سامانه پیامک هنگام درخواست وب سرویس شما لیست شده است. شما می توانید این لیست را به صورت یک فانکشن در فایل وب سرویس خود قرار دهید و در هنگام نیاز بعد از فراخوانی وب سرویس و درخواست از سامانه پیامک مقدار کد برگشتی را به این دستور ارجاع دهید و رشته فارسی آن را دریافت کنید. با این کار می توانید هنگام خطا دادن وب سرویس متن فارسی را لاگ کنید یا به کاربر نمایش دهید تا به راحتی مشکلی وب سرویس شما رفع شود.

این دستور به زبان php نوشته شده و به راحتی قابل تغییر به زبان های دیگر می باشد. نحوه فراخوانی این دستور بدین صورت است که پاسخ وب سرویس را اگر به صورت json باشد را تبدیل به آرایه کنید. آرایه اول یک عدد و آرایه دوم توضیح انگلیسی خطا است. به طور مثال بعد از فراخوانی وب سرویس که در صفحات دیگر این سایت و نیز در بخش خدمات وب سرویس سامانه پیامک به تفصیل و با نمونه توضیح داده شده است. مقدار پاسخ را با دستور json_decode تبدیل به آرایه کرده و آرایه اول را به دستور زیر ارسال میکنید. مثلا بدین شکل: 

 

$response = json_decode($result);
$resCode = $response[0];
$resData = $response[1];
if($resCode == 0) {
    echo 'true';

} else {
    echo 'false';

    error_log(getPanelErrors($resCode)); 
}

 

/**
 * لیست خطاهای وب سرویس
 */
function getPanelErrors($error){
 $errorCodes = array(
  '0' => 'عملیات با موفقیت انجام شده است.',
  '1' => 'متن پیام خالی می باشد.',
  '2' => 'کاربر محدود گردیده است.',
  '3' => 'خط به شما تعلق ندارد.',
  '4' => 'گیرندگان خالی است.',
  '5' => 'اعتبار کافی نیست.',
  '7' => 'خط مورد نظر برای ارسال انبوه مناسب نمیباشد.',
  '9' => 'خط مورد نظر در این ساعت امکان ارسال ندارد.',
  '98' => 'حداکثر تعداد گیرنده رعایت نشدهه است.',
  '99' => 'اپراتور خط ارسالی قطع می باشد.',
  '21' => 'پسوند فایل صوتی نامعتبر است.',
  '22' => 'سایز فایل صوتی نامعتبر است.',
  '23' => 'تعداد تالش در پیام صوتی نامعتبر است.',
  '100' => 'شماره مخاطب دفترچه تلفن نامعتبر می باشد.',
  '101' => 'شماره مخاطب در دفترچه تلفن وجود دارد.',
  '102' => 'شماره مخاطب با موفقیت در دفترچه تلفن ذخیره گردید.',
  '111' => 'حداکثر تعداد گیرنده برای ارسال پیام صوتی رعایت نشده است.',
  '131' => 'تعداد تالش در پیام صوتی باید یکبار باشد.',
  '132' => 'آدرس فایل صوتی وارد نگردیده است.',
  '301' => 'از حرف ویژه در نام کاربری استفاده گردیده است.',
  '302' => 'قیمت گذاری انجام نگریدهه است.',
  '303' => 'نام کاربری وارد نگردیده است.',
  '304' => 'نام کاربری قبال انتخاب گردیده است.',
  '305' => 'نام کاربری وارد نگردیده است.',
  '306' => 'کد ملی وارد نگردیده است.',
  '307' => 'کد ملی به خطا وارد شده است.',
  '308' => 'شماره شناسنامه نا معتبر است.',
  '309' => 'شماره شناسنامه وارد نگردیده است.',
  '310' => 'ایمیل کاربر وارد نگردیده است.',
  '311' => 'شماره تلفن وارد نگردیده است.',
  '312' => 'تلفن به درستی وارد نگردیده است.',
  '313' => 'آدرس شما وارد نگردیده است.',
  '314' => 'شماره موبایل را وارد نکرده اید.',
  '315' => 'شماره موبایل به نادرستی وارد گردیده است.',
  '316' => 'سطح دسترسی به نادرستی وارد گردیده است.',
  '317' => 'کلمه عبور وارد نگردیده است.',
  '404' => 'پترن در دسترس نیست.',
  '455' => 'ارسال در آینده برای کد بالک ارسالی لغو شد.',
  '456' => 'کد بالک ارسالی نامعتبر است.',
  '458' => 'کد تیکت نامعتبر است.',
  '964' => 'شما دسترسی نمایندگی ندارید.',
  '962' => 'نام کاربری یا کلمه عبور نادرست می باشد.',
  '963' => 'دسترسی نامعتبر می باشد.',
  '971' => 'پترن ارسالی نامعتبر است.',
  '970' => 'پارامتر های ارسالی برای پترن نامعتبر است.',
  '972' => 'دریافت کننده برای ارسال پترن نامعتبر می باشد.',
  '992' => 'ارسال پیام از ساعت 8 تا 23 می باشد.',
  '993' => 'دفترچه تلفن باید یک آرایه باشد',
  '994' => 'لطفا تصویری از کارت بانکی خود را از منو مدارک ارسال کنید',
  '995' => 'جهت ارسال با خطوط اشتراکی سامانه، لطفا شماره کارت بانکیه خود را به دلیل تکمیل فرایند احراز هویت از بخش ارسال مدارک ثبت نمایید.',
  '996' => 'پترن فعال نیست.',
  '997' => 'شما اجازه ارسال از این پترن را ندارید.ه',
  '998' => 'کارت ملی یا کارت بانکی شما تایید نشده است.',
  '1001' => 'فرمت نام کاربری درست نمی باشد)حداقله ۵ کاراکتر، فقط حروف و اعداد(.',
  '1002' => 'گذرواژه خیلی ساده می باشد. باید حداقل 8 کاراکتر بوده و از نام کاربری و ایمیل و شماره موبایل خود در آن استفاده نکنید.',
  '1003' => 'مشکل در ثبت، با پشتیبانی تماس بگیرید.',
  '1004' => 'مشکل در ثبت، با پشتیبانی تماس بگیرید.',
  '1005' => 'مشکل در ثبت، با پشتیبانی تماس بگیرید.',
  '1006' => 'تاریخ ارسال پیام برای گذشته می باشد، لطفا تاریخ ارسال پیام را به درستی وارد نمایید.ه',
 );
 return (isset($errorCodes[$error])) ? $errorCodes[$error] : 'اشکال تعریف نشده با کد :' . $error;

}

 

تعداد امتیازدهندگان: 3202
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1255