لیست رویدادها ( events ) در jQuery :

در این بخش به معرفی مهمترین و پرکاربردترین رویدادهای زبان jQuery می پردازیم . در بخش قبل گفتیم رویدادها اتفاقاتی هستند که بر روی عناصر موجود در صفحات وب انجام می شوند مثل کلیک کردن و یا عبور موس از روی آن . شما می توانید کدهای مورد نظر خود را طوری طراحی کنید که پس از اجرای یک رویداد خاص اجرا شوند .
لیست زیر شامل مهمترین رویدادهای jQuery می باشد . برای دریافت اطلاعات و مشاهده مثال های عملی روی نام هر کدام کلیک نمایید :

نام رویداد شرح
blur ( ) این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصر مورد نظر فوکوس برنامه را از دست می دهد .
change ( ) این رویداد زمانی اتفاق می افتد که در عنصر مورد نظر تغییری ایجاد می شود .
click ( ) این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر بر روی عنصر مورد کلیک می نماید .
dblclick ( ) این رویداد زمانی اتفاق می افتد که کاربر بر روی عنصر مورد دابل کلیک می نماید .
focus ( ) این رویداد زمانی اتفاق می افتد که عنصر مورد فوکوس برنامه را در اختیار می گیرد .
focusin ( ) این رویداد زمانی اتفاق می افتد یک عنصر زیر مجموعه ( child object ) از عنصر مورد نظر فوکوس برنامه را در اختیار می گیرد .
focusout ( ) این رویداد زمانی اتفاق می افتد یک عنصر زیر مجموعه ( child object ) از عنصر مورد نظر فوکوس برنامه را از دست می دهد .

 

تعداد امتیازدهندگان: 5270
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/97