ساختار دستوری jQuery :

در قسمت مقدمه ، شما را با یک مثال از زبان jQuery آشنا کردیم . دراین فسمت قصد داریم تا ساختار کلی jQuery را به شما آموزش دهیم .
در jQuery شما بیستی ابتدا عنصر یا عناصری که می خواهید در صفحه تغییر دهید ، را انتخاب کنید . سپس متد مورد نظرتان را بر روی آن اجرا نمایید . ساختار کلی دستور jQuery به صورت زیر است :

Syntax $ ( Selector ) . action ( )

در ادامه به توضیح مفهوم ساختار فوق می پردازیم :
1 : علامت $ : این علامت ، علامت خاص زبان jQuery است . این علامت را بایستی در ابتدای هر خط دستوری زبان jQuery قرار دهید . به این وسیله مرورگر تشخیص می دهد که کد نوشته شده ، به زبان $ است و باید چگونه آن را اجرا نماید .
2 : انتخاب کننده ( Selector ) : در قسمت دوم شما باید عنصر و یا عناصر مورد نظر خود را به وسیله انواع انتخاب کننده ( Selector ) انتخاب نمایید . 4 روش برای انتخاب عنصر مورد نظرتان وجود دارد . انتخاب خود عنصر جاری ، انتخاب بر حسب نوع عنصر ، انتخاب بر حسب کلاس ( class ) عنصر و یا انتخاب بر حسب شناسه ( Id ) عنضر . در مثال های زیر انواع این حالت را نمایش می دهیم . در این مثال ها از متد ( ) Hide که باعث پنهان شدن عنصر می شود ، استفاده شده است
. در بخش بعدی به طور کامل تر به نحوه انتخاب عناصر در jQuery می پردازیم . مثال های این بخش صرفا برای آشنایی با ساختار این زبان است .

 1. انتخاب خود عنصر جاری : این کد باعث می شود تا متد مورد نطر بر روی عنصر جاری اجرا شده و آن را پنهان می کند .
  Syntax $ ( this ) . hide ( )
 2. انتخاب بر حسب نوع کلی عنصر : این کد باعث می شود تا متد مورد نظر بر روی کلیه عناصر از نوع تعیین شده اجرا شود . در مثال زیر اجرا متد کلیه عناصری که از نوع پاراگراف ( < p > ) هستند را پنهان می کند .
  Syntax $ ( "p" ) . hide ( )
 3. انتخاب بر حسب کلاس ( class ) عنصر : این کد باعث می شود تا متد مورد نظر بر روی کلیه عناصر از کلاس تعیین شده اجرا شود . در مثال زیر اجرا متد کلیه عناصری را که از نوع پاراگراف بوده و جز کلاس ( test ) هستند را پنهان می کند .
  Syntax $ ( "p.text" ) . hide ( )
 4. انتخاب بر حسب شناسه ( Id ) عنصر : این کد باعث می شود تا متد مورد نظر بر روی کلیه عنصری که شناسه انحصاری آن ) Id ) تعیین شده اجرا شود . در مثال زیر اجرا متد عنصری را که Id آن برابر با و جز کلاس ( test ) می باشد را پنهان می کند .
  Syntax $ ( "#.test" ) . hide ( )

3 : انتخاب متد ( action ) : در قسمت سوم شما متدی را که می خواهید بر روی عنصر یا عناصر مورد نظرتان اجرا شود را تعیین می کنید .


تابع document.ready :

این تابع را باید یکبار در ابتدای کلیه دستورات jQuery قرار دهید . قرار دادن این تابع باعث می شود تا قبل از لود ( load ) شدن کامل صفحه ( یا به اصطلاح ready شدن آن ) ، هیچ یک از دستورات jQuery اجرا نشود . اجرا شدن این دستورات قبل از لود کامل صفحه می تواند برای مرورگر مشکل ساز شود . برای مثال ، مثال های ارائه شده در قسمت بالا را در نظر بگیرید . تا زمانی که صفحه کاملا لود نشود ، هیچ یک از عناصر تعیین شده هنوز وجود خارجی ندارن تا متد تعیین شده روی آنها انجام شود . این مسئله می تواند باعث شکست مرورگر شود .
در کد زیر نحوه تعریف تابع document.ready تشریح شده است :

Syntax $ ( document ) . ready ( function ( ) {
کد های jQuery را اینجا می نویسید .//
});

یک مثال کاربردی :

پس از تعریف ساختار دستوری jQuery ، تمام موارد فوق را در یک مثال کلی نشان می دهیم .
مثال : در مثال زیر 2 پاراگراف داریم که جز کلاس Ex_1 هستند . با کد نوشته شده متد ( ) toggle را بر روی آنها اجرا کرده ایم . این متد عناصری که دیده می شوند را پنهان و عناصر پنهان را آشکار می کند . برای اجرای این متد باید بر روی دکمه فرمان خروجی مثال کلیک نمایید :

Example Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >
      $ (document). ready ( function( ) {
        $ ("button") . click ( function( ){
          $ ( " p.Ex_1 " ) . toggle( );
          });
        });

    </script>

  </head>
<body>
    <p>  This is paragraph 1 . </p>
    <p>  This is paragraph 2 . </p>
    <button> Click me</button>
</body>
</html>

 

تعداد امتیازدهندگان: 5296
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/94