رویدادها ( events ) در jQuery :

رویدادهای jQuery ، متدهایی هستند که در هنگام اجرای یک واقعه در HTML مثل کلیک بر روی یک عنصر یا عبور موس از روی آن ، فراخوانی و اجرا می شوند .
برای مثال شما یک رویداد jQuery طراحی می کنید که در هنگام عبور موس از روی یک پاراگراف ، رنگ پس زمینه آن تغییر کند . رویدادهای jQuery به شما ابزاری می دهند که بوسیله آنها می توانید خصوصیات عناصر مثل رنگ ، پس زمینه و یا قلم نوشته را تغییر داده یا آنها را مخفی و سپس آشکار کنید .
syntax یا شکل کلی نوشتن و استفاده از رویدادهای jQuery در صفحات وب به صورت زیر است . در این syntax هر یک از اجزاء را به صورت مجزا توضیح داده ایم :

Syntax $ ( " selector " ).event ( function ( ) { ... some code ... } ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
علامت $ در ابتدای کلیه دستورات jQuery قرار می گیرد و به مرورگر می فهماند که این دستور یک کد jQuery است . $
selector عنصری است که رویداد لازم برای اجرای متد روی آن صورت می گیرد . مثلا کاربر بر روی آن کلیک کرده و یا نشانه گر موس از روی آن عبور می کند . selector
این رویداد اتفاقی است که باید بر روی selector اتفاق بیفتد تا متد مورد نظر ما اجرا شود . مثلا کاربر بر روی دکمه فرمان کلیک کرده و یا موس از روی عنصر selector عبور کند . آنها کد موجود در function اجرا می شود . event
این تابع کد دستوری است که می خواهیم در هنگام اجرای متد ، انجام شود . function ( )

مثال : در مثال زیر یک نمونه کد نوشته شده با syntax بالا را نشان داده ایم . در این کد در هنگام کلیک ( event ) بر روی دکمه فرمان ( selector ) ، تگ پاراگراف ( کد تابع و متد آن ) مخفی می شود :

Example

< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {

        $ ("button") . click ( function( ){
          $ ( " p " ) . hide( );
          });
        });

    </script>
  </head>
<body>
    <p>  example paragraph . click to hide it ! </p>
    <button> Click me</button>
</body>
</html>

 

تعداد امتیازدهندگان: 4972
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/96