در اين بخش توضيح برخي فايل‌هاي مهم دروپال درج خواهد شد.

تعداد امتیازدهندگان: 1029
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1076