در سامانه پیام کوتاه رنگینه از پیش‌شماره‌ها و رنج‌های مختلف می‌توانید پیامک ارسال نمایید. چند خط عمومی برای تمام کاربران جهت ارسال پیام کوتاه به اشتراک گذاشته شده است. در صورتی که بخواهید از خط ویژه خودتان پیامک ارسال کنید و مخاطبان شما بتوانند شماره اختصاصی شما را ذخیره نمایند، باید خط اختصاصی خرید نمایید. با تهیه خط اختصاصی شما امکان دریافت پیام کوتاه را نیز خواهید داشت.

مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1085