در طرح راه‌اندازي آنلاين سايت شما مي‌توانيد به مدت يک ماه يک سايت آنلاين و رايگان تحويل بگيريد و در اين مدت قدرت، سرعت و امکانات سايت خود را امتحان کنيد.

پس از گذشت يک ماه مي‌توانيد با پرداخت تنها 400 هزار تومان در سال اول و 100هزار تومان سالانه سايت خود را نگهداري کنيد. هزينه کم در اين سايت‌ها به خاطر اين است که هزينه قالب ايجاد شده براي سايت به تمام کساني که سايت را درخواست مي‌کنند تقسيم مي‌شود.

هزينه واقعي اين سايت‌ها بيش از 3 میلیون تومان مي‌باشد.

براي ثبت سايت شخصي خود و دیدن نمونه کار با ما تماس بگیرید.

تعداد امتیازدهندگان: 5302
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/184