تلفن ثابت ابری

تلفن ثابت ابری چیست؟ 

اگر به عنوان یک کسب و کار به دنبال حفظ مزیت رقابتی خود هستید ، زمان انتقال ارتباطاتـتان بر روی ابر فرا رسیده است. این فناوری بسیاری از هزینه های سخت افزاری را کاهش خواهد داد و به دلیل حذف محدودیت های زمانی و مکانی، منجر به افزایش بهره وری شما خواهد شد. تصور کنید از هر نقطه ای از کشور به اطلاعات و داده های خود دسترسی خواهید داشت و به راحتی با مشتریان و همکاران خود با خط ثابت سازمانیـتان در تماس خواهید بود. اولین گام در این مسیر، فعالـسازی سرویس تلفن ثابت ابری است.
 

مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1325