آدرس سایت: 

http://www.mobingft.ir/

موضوع سايت: 
فرهنگي
طراح سايت: 
Hadi Mollaei
خريد دامنه: 
بله
خريد هاست: 
بله
محل هاست: 
انگليس
سيستم مديريت محتوا: 
Drupal 6.22
امکانات مديريتي: 

کامل و بسيار انعطاف پذير

تعداد امتیازدهندگان: 10743
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/17