خط اختصاصی باشگاه مشتریان به صورت رایگان ثبت می شود و شرایط زیر را دارا می باشد:

هنگام ارسال پیامک از این خط کلمه لغو1 به پایان پیام اضافه خواهد شد.

تنها به مشتریان خود می توانید از این خط پیامک ارسال نمایید و ارسال انبوه به بانک شماره های سامانه پیامک مجاز نیست.

هزینه این خط در جدول تعرفه های صفحه پروفایل شما درج شده است. 

از این خط باشگاه مشتریان امکان ارسال به تمام مشتریان شما وجود خواهد داشت.

جهت اطلاع از روند ثبت نام خط اختصاصی باشگاه مشتریان با قابلیت ارسال پیامک به تمام شماره ها، به اطلاعیه های سامانه پیامک مراجعه نمایید.

متاسفانه فعالسازی خطوط سامانتل در حال حاضر متوقف شده و زمان شروع فعالسازی مجدد مشخص نیست.

 

تعداد امتیازدهندگان: 83
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1353