پرستاشاپ (سیستم مدیریت محتوای فروشگاهی) برای فیلد شماره همراه در فرم ثبت نام و... یک الگوی استانداردی را تعریف کرده است. در صورتی که شما به هر دلیل بخواهید این الگو را تغییر دهید می توانید از روش زیر استفاده کنید.

مقصد فعالیت ما فایل PRESTASHOP-ROOT\classes\Validate.php هست. دستور اعتبارسنجی شماره تلفن با عنوان: isPhoneNumber . دستور کامل این تابع در پرستاشاپ به صورت زیر است:

 

    public static function isPhoneNumber($number)
    {
        return preg_match('/^[+0-9. ()-]*$/', $number);
    }
 

کاری که این کد می کند این هست که تنها اجازه می دهد کاراکتر های + ، 0 تا 9، . ، فاصله ، ) ، (  و - را بتوان در کادر شماره تلفن یا شماره همراه درج کرد.

مثلا شما می خواهید طوری تغییر دهید که مشتری بتواند در کادر شماره همراه، دو یا چند شماره موبایل وارد کند. لازم هست بین هر شماره علامتی مانند , یا ; درج شود. در کد زیر علامت نقطه ویرگول انگلیسی (;) را معیار جدا سازی شماره های همراه قرار داده ایم. با کد زیر شما اجازه خواهید داد که چند شماره همراه برای بک مشتری یا آدرس قابل ثبت باشد.

    public static function isPhoneNumber($number)
    {
        $result = true;
        $numarray = explode(';',$number);
        foreach($numarray as $num){
           if(!preg_match('/^[+0-9. ()-]*$/', $num)) $result = false;
        }
        return $result;
    }

 

تعداد امتیازدهندگان: 3368
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1249