در اين بخش توضيح برخي فايل‌هاي مهم دروپال درج خواهد شد.

تعداد امتیازدهندگان: 714