امروز وارد ايميل خودم به آدرس OneNote2007@Live.com شدم. اين ايميل از سرويس دهنده ايميل مايکروسافت يا همون hotmail استفاده ميکنه اما با ظاهري کاملاً متفاوت روبرو شدم. به ايميل ديگرم در اين سرويس مراجعه کردم و ديدم اون ايميل با محيط قديمي هات ميل باز شد. ياد خبري افتادم که چند هفته پيش در اخبار تلويزيون به گوشم خورده بود که مايکروسافت ميخواد ايميل لايو رو برداره! انقلابي در ذهنم ايجاد شد که :"اي واي تمام ايميل هاي من پاک شده؟

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.