يک سايتي ديدم که تعدادي فلش آماده ارائه کرده بود. در اين فلش‌ها که يکم حالت سرکاري هم داره، ماوس بازديدکننده کنترل کننده اوضاع هست.

کساني که با فلش کار مي‌کنند مي‌توانند الگو بگيرند.

اين هم آدرس سايت: http://www.selfcontrolfreak.com

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.