تا حالا پیش آمده که به فکر ساخت یک اپلیکیشن iPhone بیافتید؟ ایده ای را در ذهن خود پرورانده‌اید که تاکنون به دست هیچ کسی به اجرا در نیامده اما مشکل اینجاست که دانش نوشتن حتی یک خط کد را هم ندارید.

مسیر کوتاه: rangine.ir/node/66