اهداف گروه رنگینه:

گروه طراحی سایت و برنامه نویسی رنگینه در گام اول خود به دنبال کسب تجربیات، نیاز سنجی و مطرح کردن خود در فضای وب بوده است.
و اینک با داشتن این تجربیات در پی ارائه الگوهای نو و ابتکاری میباشد. بر اساس تجربه و دانش فنی اعضای رنگینه سمت و سوی این گروه برنامه نویسی به سمت طراحی سایت و برنامه نویسی php سوق پیدا کرده است و اینک با تجربه چندین ساله خود و نمونه کارهای فراوان به طراحی سایت و ربات مشغول است.

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.