این محتوا بایگانی شده است و برای خدماتی نمودن باید پس وارد شدن به سامانه پیامک رنگینه > بخش پشتیبانی > درخواست خط خدماتی مراجعه شود.

قابل توجه مديران شرکت‌ها، مدارس،‌ سازمان‌ها و سايت‌هاي اينترنتي:

مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1090