در يک سايت دروپالي در يک ليستي که توسط views جمع‌آوري شده بود، يک عنوان نود نمايش داده مي‌شد اما وقتي روي آن کليک مي‌کردم صفحه مورد نظر يافت نشده ظاهر مي‌شد.

به ديتابيس مراجعه کردم. همه چيز درست بود. وضعيت نود 1 بود. نود شماره داشت. خيلي بررسي کردم. متوجه شدم که uid يا شماره کاربري که آن نود را ساخته وجود خارجي ندارد. يعني خودم قبلاً آن کاربر را به صورت دستي پاک کرده بودم.

uid رو روي يک شماره که فعال بود ست کردم مشکل حل شد.