همه کاربران اينترنتي با سايت ويکي‌پديا آشنا هستند. دانش‌نامه آزادي که هر کاربر مي‌تواند عضو شود و در گسترش آن کمک کند. در حال حاضر در اکثر نتايج جستجوهاي اينترنتي مقاله‌اي هم در ويکي‌پديا (فارسي يا انگليسي) يافت مي‌شود.

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.