عنوان سایت: 

معاونت اداری و مالی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آدرس سایت: 

http://admin.iki.ac.ir

موضوع سايت:

اداری

طراح سايت:

محمد ملک محمدی

محل هاست: 

ایران

عنوان سایت: 

گروه مشاورین کاسپین

آدرس سایت: 

http://www.caspian-ie.com

موضوع سايت:

فناوری اطلاعات

طراح سايت:

محمد ملک محمدی

محل هاست: 

آمریکا

عنوان سایت: 

هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان قزوین

آدرس سایت: 

http://www.ghazvin-mafiri.ir

موضوع سايت:

ورزشی و اطلاع رسانی

طراح سايت:

محمد ملک محمدی

محل هاست: 

آمریکا

عنوان سایت: 

وان نوت

آدرس سایت: 

http://www.onenote.ir

موضوع سايت:

آموزشی

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

آمریکا

عنوان سایت: 

آموزشگاه مجازی رنگینه

آدرس سایت: 

http://Learning.rangine.ir

موضوع سايت:

آموزشی

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

کانادا

عنوان سایت: 

فهرست نگار

آدرس سایت: 

http://fehrest.rangine.ir

موضوع سايت:

فهرست کتابهای مورد نیاز محققان

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

کانادا

عنوان سایت: 

دکتر محمد حسین طاهری آکردی

آدرس سایت: 

http://taheri-akerdi.com

موضوع سايت:

شخصی، علمی

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

ایران

عنوان سایت: 

پایگاه اطلاع رسانی حاج روح الله عباسپور نماینده مجلس نهم

آدرس سایت: 

http://abaspur.ir/

موضوع سايت:

اطلاع‌رساني - تبليغات - شخصي

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

انگلیس

عنوان سایت: 

پایگاه اطلاع رسانی جبهه پایداری مازندران

آدرس سایت: 

http://www.paydarimazandaran.com/

موضوع سايت:

اطلاع رسانی

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

کانادا

عنوان سایت: 

پایگاه اطلاع رسانی حجت السلام والمسلمین دکتر نبویان

آدرس سایت: 

http://www.nabaviyan.com/

موضوع سايت:

شخصي

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

انگلیس

عنوان سایت: 

گروه فرهنگی تبلیغی مبین

آدرس سایت: 

http://www.mobingft.com/

موضوع سايت:

فرهمگی

طراح سايت:

هادی ملائی

محل هاست: 

انگلیسس