قالب Basic برای کسانی که دوست دارند یک سایت ساده و در عین حال شیک داشته باشند, مناسب است. برای مشاهده نمونه قالب روی تصویر آن کلیک کنید.

 

برای مشاهده نمونه قالب کلیک کنیئد

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.