این قالب برای فروشگاه های اینترنتی و با کمی تغییر در تصاویر برای سایت های شخصی و فرهنگی مناسب می باشد. برای مشاهده نمونه این قالب روی تصویر کلیک کنید:

 

برای مشاهده قالب کلیک کنید

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.