جهت چرخش جعبه روی آن کلیک کرده و توسط کلید های up,down,right,left آن را بچرخانید

تعداد امتیازدهندگان: 7024