آدرس سایت: 

http://fatemisadr.ir

موضوع سايت: 
شخصی
طراح سايت: 
خريد دامنه: 
بله
خريد هاست: 
بله
محل هاست: 
ایران
سيستم مديريت محتوا: 
دروپال
امکانات مديريتي: 

امکانات کامل مدیریتی دروپال

امکانات بازديدکنندگان: 

عکس‌العمل‌های مختلف با روی‌آمد ماوس طبق سلیقه صاحب امتیاز سایت

تنها قالب این سایت و نیز صفحات مختلف آرشیو سایت توسط طراح این سایت ایجاد شده است و هسته سایت توسط صاحب امتیاز آن راه‌اندازی شده است.

تعداد امتیازدهندگان: 4302
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1115