1- ارسال کدپستی کشوری ایرانسل با تفکیک جنسیت

با مراجعه به بخش ارسال و گزینه " ارسال کدپستی " و در بخش اضافه کردن شماره ها دو نوع تفکیک در ارسال را مشاهده می نمایید.
تفکیک اول مربوط به شماره های همراه اول و شهرهاي تهران ، کرج ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، سنندج ، تبریز ، یزد و مازندران
و در تفکیک دوم مربوط به شماره های ایرانسل و کدپستی کل کشور به تفکیک جنسیت افراد می باشد.

( جهت مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید )
*****

2- امکان ارسال بيش از 1000 شماره به دفترچه تلفن

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.