در ماه بهمن چند بخش تيکت پشتيباني از سامانه آپدیت شد:

بخش تیکت پشتیبانی :

1- اضافه شدن فیلترهای جستجو نظیر نام کاربر ، عنوان تیکت ، متن تیکت و ...

2- اضافه شدن امکان ارسال فایل ضمیمه یا پیوست به همراه متن تیکت

3- امکان تغییر نام پاسخگوی تیکت به جزء نام کاربری ( از بخش اطلاعات تماس ، قسمت مدیریت ) برای نمایندگان محترم

4- امکان پاسخ دادن کاربر به تیکت پشتیبانی در همان درخواست ایجاد شده

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.