در اين بخش مثال‌هاي کاربردي از زبان JQuery‌ که براي طراحان سايت مفيد است ارائه مي‌شود.

تعداد امتیازدهندگان: 6988
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1096