در بخش گزارشات ارسال گزارش هر یک از پیامک های ارسال شده انبوه، تکی و وب سرویس را مشاهده خواهید کرد.

شما 1 امتیاز داده اید. تعداد امتیازدهندگان: 182
مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1221