به اطلاع می رسانیم از تاریخ 24 مهرماه لغایت 20 آبان ماه تعرفه خطوط غیر متناظر ( با پیش شماره 21000 ) برای خطوط 6 الی 10 رقمی به قیمت 10,000 تومان ارائه میـگردد. ( رنج شماره 21000123456 الی 210001234567890 )

* شایان ذکر میـباشد خطوط غیر متناظر برای کلیه استان ها قابل استفاده بوده و محدود به تهران نمی باشد.

Rated 5 / 5 based on 5 reviews.