در صورتی که می خواهید دستورات یا فایلی در هنگام بوت شدن سرور لینوکسی اجرا شود و با ریستارت سرور مشکلی در برنامه های شما پیش نیاید روش زیر را می توانید به کار ببرید.

یک سروری دارم که برای موتور جستجوی سولار استفاده میکنم. در این سرور لازم هست که همیشه سولار در اجرا باشد. ولی وقتی سرور ریستارت میشد باید به صورت دستی سولار را اجرا می کردم. با کمی جستجو روش زیر را پیدا کردم و درست کردم.

در فایل زیر دستورات خودم را وارد کردم قبل از خط exit 0 :

 

/etc/rc.local

 

مسیر کوتاه: rangine.ir/node/1248